14 maj 2009

Blankrösta i valet till europa parlamentet?

Läste kurirens ledarsida idag som lämnar förslaget att man ska blankrösta i valet till europa parlamentet?

Varför skulle man göra det? För mej så är valet till europaparlamentet i allra högsta grad om vardagspolitik. Hela 80 % av alla beslut som tas i kommunerna har direkt koppling till besluten i Bryssel. I Riksdagen börjar siffrorna vara detsamma. Allt fler gånger ligger yttranden och ställningstaganden vi som riksdagsledamöter ska ta som underlag till besluten som fattas i parlamentet.

Men....om du tycker att det är krångligt ? Rösta på det parti du brukar rösta på i de nationella valen.

För mej blir det själklart eftersom valet handlar om vilka värderingar vi vill ska vara styrande.
Det handlar om vår direkta vardag. Därför röstar jag rött.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar