31 oktober 2009

Strandskyddet

Vi vill underlätta det strandnära byggandet i alla kommuner i Norrbotten!

Sverige är ett avlångt land. Förutsättningarna ser olika ut beroende på var vi bor. I tätt befolkade områden, kan en stunds ensamhet vid en stilla strand upplevas som lyx, en lyx som vi ska vårda ömt och bevara, så framtida generationer har tillgång till samma upplevelse.
I glest befolkade områden kan samma miljö upplevas dagligen och det är möjligt att vandra i timmar utan att möta någon annan människa, också ett livsvärde att uppskatta.
Vi ser inga skäl till att neka bebyggelse i denna miljö. I Norrbotten kan den upplevas på så många ställen. Istället kan ett erbjudande om att bygga strandnära bli en åtgärd som gör att vi kan leva efter parollen ”Hela landet ska leva”.

I Norrbotten har vi en mix av dessa miljöer. Att stärka kommunernas inflytande, tillsammans med regionala företrädare, är rätt väg att gå när vi söker områden för nya och befintliga Norrbottningar att bosätta sig på. Vi anser att det är kommunerna, tillsammans med regionens företrädare, som är bäst på att avgöra var och på vilket sätt vi nyttjar de strandnära lägena för bostadsbebyggelse.

Det är viktigt att vi genom politiska beslut ger kommunerna denna planeringsmöjlighet. Därför har vi med de beslut som tagits under den Socialdemokratiska Jobbkongressen säkerställt samtliga norrbottens kommuners möjlighet att själva styra planeringen av hur och var vi bygger strandnära. Under förutsättning att rätt parti sitter vid makten.

Utdrag ur socialdemokraternas riktlinjer, antagna vid partikongressen i Stockholm november 2009.
”Allemansrätten är ett svenskt signum och ska bevaras. Alla ska ha tillgång till svenska stränder, därför måste strandskyddet utvecklas och planeringsprocesserna förbättras, I vissa delar av landet med högt exploateringstryck har systemet närmast kollapsat. Där måste tillämpningen av lagstiftningen skärpas. I områden med god tillgång till stränder och med lägre exploateringstryck ska undantag kunna ges utifrån lokal och regional bedömning.”

Kommunerna ska självklart vara med och styra över det strandnära byggandet!

Undertecknat av samtliga ombud från Norrbotten på partikongressen 2009.

Robert Forsberg, Kalix
Sonia Harr Kalix
Sven -Erik Bucht Haparanda
Kenneth Stålnacke, Kiruna
Tommy Nyström, Gällivare
Birgitta Larsson, Gällivare
Stefan Andersson, Jokkmokk
Birgitta Ahlkvist, Luleå
Torbjörn Lidberg, Boden
Jan Åge Mikalsen, Arvidsjaur
Karl Petersen, Luleå
Yvonne Stålnacke, Luleå
Kurt Åke Andersson, Kalix
Ida Johansson, Piteå
Eivy Blomdahl, Boden
Hannah Bergstedt, Piteå
Lars- Olof Petterssson, Piteå
Ruschadanpor Lindmark, Arvidsjaur

Ruscha berättar om sin första kongress

Ruschadanporn Lindmark berättar om upplevelserna inför och under sin första kongress:
"Det började med att taxichauffören som skulle köra mig till flygplatsen hade försovit sig - vilket han ALDRIG gjort tidigare. Men någon gång ska ju vara den första...
Och första dagen på första kongressen var inte helt enkelt bra. Fullt med nya intryck, nya människor och nya uppgifter, Förvirrat undrade jag vad gör jag här? Monas tal stärkte doch och gav energi. Redan andra dagen kände jag mig piggare. En del berodde säkert på ett samtal med dottern Sarah som önskade mig "lycka till" alladeles innan jag lagt mig.
Så andra dagen kunde jag med ny kraft gå upp och tala i kongressalen och tala för de frågor som jag brinner för: som arbetsmiljö- integrations- och jämställdhetsfrågor. Det blev mycket sent den natten så sent att vi kom i säng först på fredagsmorgonen.
Nu kan jag njuta och ta del av alla andras erfarenheter och kunskap om den politik vi ska driva för en valseger 2010!
Det här är en upplevelse som jag önskar fler får ta del av."

Pensionärerna en förbisedd naturtillgång

Välfärdsavsnittet avhandlas nu, och det starka tal som hölls av Anna-Greta Leijon fick mig att göra ett inlägg på min egen blogg, för de är mer en personlig reflektion än en rapport från debatten. Läs den gärna ändå.

Mer kommer säkerligen på området välfärden under dagen på bloggen från de som jobbat med området. Håll till godo med detta så länge: Pensionärerna en förbisedd naturtillgång.

Två steg för jämställdheten?

Rätt till barnomsorg är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna vi genomfört.
Det har gett kvinnor möjlighet att yrkesarbeta, få egen ekonomi, egen pension och därmed frihet från att vara beroende av en försörjare.

Men alla jobbar inte på dagen, och bara hälften av alla kommuner i landet erbjuder barnomsorg på nattetid. Det drabbar de som ser till att med sin arbetskraft serva samhället på obekväma arbetstider, särskilt svårt för ensamstående och särskilt svårt för ensamstående kvinnor. Kongressens besked är tydligt: rätt till barnomsorg ska finnas i hela landet, och det även nattetid. Aftonbladet på ämnet. Karins värld bloggar också om detta.

Nu står vi inför om S-kongressen ska vara modiga nog att ta nästa steg i jämställdhetsarbetet och driva frågan om en mer individualiserad föräldraförsäkring. Många ville ha ordet, och ett stort stöd fanns för att börja med en tredelning, ingen extra "pappamånad". Frågan hamnade hos redaktionsutskottet, och nu väntar vi med spänning på resultatet. Inget annat än en tredelning är acceptabelt om ni frågar mig.

Den här kongressen handlar om jobben. Och det gör både frågan om Nattis, för varje arbetad timme behöv-man ska inte behöva tacka nej till arbete för att det inte finns barnomsorg.

Föräldraförsäkringen handlar också om jobben. En utveckling av föräldraförsäkring krävs för att kvinnor ska sluta diskrimineras på arbetsmarknaden. För hur många män känner du som fått frågan på en anställningsintervju: Tänker du skaffa barn?

HBT -sossen skriver om detta, också Rebella bloggen. På min egen blogg finns mitt eget anförande på detta område. Mitt första på en partikongress någonsin.

30 oktober 2009

växande skogar - friska skogar

Ibland kan det bära sig att vara tjurig. Efter en viss debatt kunde vi slutligen konstatera att när vi får en Socialdemokratisk regering kommer inte bara de statliga bolagen ha ansvar för det framtida avsättningarna av skyddsvärd mark.
Vi har börjat resan mot den målsättning vi tagit i Norrbottensdeklarationen, öka produktionen med 30 % i våra skogar fram till 2028.

S i Norrbotten gör avtryck

De norrbottniska ombuden gör avtryck under hela kongressen - i debatten och partiets politik. Och inte nog med det: Karin Åström, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten har just blivit invald i partistyrelsen. Det betyder fortsatt kraftfull s-politik för Norrbotten! Grattis och Lycka till Karin!

Låt ungdomsgenerationen ta plats

Just nu är vi två trötta men glada kongressombud. Efter dagens diskussioner kan vi konstatera att många av de krav vi hade under avsnittet "Låt ungdomsgenerationen ta plats" nu finns med i riktlinjerna.

Vårt fokus är tydligt: jobb, utbildning och bostad!

Att vi nu tydligt pekar på skillnaden mellan vår politik och högerns politik känns väldigt bra. Med en ungdomsarbetslöshet på 25% (nästan högst i Europa) är det viktigt att vi visar ungdomarna att vi tar problemet på allvar och vill göra något åt det. Här beskriver vi några av de möjligheter vi beslutat om på vår kongress.

Varje ung person som vill och bedöms behöva det ska få utbildning, praktik, lärlingsplats eller subventionerad anställning från första dagen som arbetssökande - en jobbstart!

Sverige behöver fler unga entreprenörer. Vi vill därför i kommuner och regioner, genom företagskuvöser, erbjuda riktat stöd, rådgivning, mentorer och möjligheter att få kontakter och bygga nätverk för erfarenhetsutbyte.

Det ska vara lätt att komplettera en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen via vuxenutbildning eller folkhögskola. Vi vill ha mer yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och fler lärlingsplatser.

För oss är det självklart att alla ska ha en andra chans!

/Ida Johansson & Yvonne Stålnacke
Fredag den 30 oktober 2009

Och detta gör man frivilligt!
Torsdagen startade kl 08.00 ute på Älvsjömässan, delegationsträff därefter granskningsutskott för min del vid 08.30 och 09.00 startade kongressarbetet med att Tomas Östros föredrog ”En ansvarsfull ekonomisk politik som sätter jobben först.”
Är det någon som inger förtroende angående ekonomi så är det Tomas Östros. Vi diskuterade jobb, jobb och jobb. Tomas kommer ju ursprungligen från Gällivare så han avslutade med att sjunga Bergsprängartango och vi ombud var inte sena med att hänga på. Allvar blandat med sång och skratt är ett måste när man sitter så länge som vi gjorde. Kongressen avslutade dagen kl 02.00 !
Men innan dess hann vi gå igenom många områden och fatta bra beslut. Under området ”Fler jobb och en starkare arbetslinje” var jag uppe i talarstolen och pläderade för den sociala ekonomin. Tyvärr fick jag inte igenom min skrivning men partistyrelsen lovade att ta tillvara mina synpunkter. Andemeningen är att sociala företag faktiskt främjar tillväxt men kommunerna behöver mer kunskap om hur allt hänger ihop.
Entreprenörskapet diskuterades i sin helhet. Här märktes att de rådslag vi haft under de senaste två åren gett ledamöterna god kunskap. Dessutom satt vi i temagrupper första dagen för att bryta våra åsikter innan vi fattade våra beslut. Detta är väl verkligen demokrati?
Ytterligare områden vi diskuterade handlade om att fördomar inte får hindra arbete, En rättvis värld är möjlig med vårt gemensamma globala ansvar. Kvällen avslutades med Ett Sverige i sammanhållning, där områden som brott, orättvisor och klyftor, solidaritet och ansvar för välfärden diskuterades.
Gissa om huvudet kändes sprängfyllt?
Det mest känslofulla inlägget gjordes av Ibrahim Baylan sedan han valts till partisekreterare..
Han nämnde sin oro för att det land han kom till och som han kallade ”möjligheternas och solidaritetens land” håller på att förändras. Nu måste vi alla som värnar solidaritet och demokrati se till att vinna valet 2010 innan klyftorna i samhället blir för stora!

/ Eivy

S-Kongressen sa ja till fortsatt värnplikt

S Kongressen sa ja till Bodens Socialdemokraternas motion
"att det svenska försvaret ska bygga på en allmän värnplikt för män och kvinnor
"
Viktigt med att få bifall på motionerna men även till Riktlinjerna"

I debatten sent på torsdagskväll tog jag i mitt inlägg upp bla.

" Vi ska ha ett modernt effektivt svenskt försvar. Vi ska kunna medverka i internationella fredsbevarande insatser.
Det finns flera vägar att som regeringen föreslår, en yrkesarme (kontraktsanställning )
Jag föreslog enligt motionen ett folkligt förankrat försvar. Den vägen valde partistyrelsen .

Det innebär att vi fortsättningsvis kommer att ha bra resurser även för andra hot än krig.
Som stora klimatkatastrofer ex översvämmningar, skogsbränder, smittspridning, sabotage och terrorangrepp större olyckor där snabba organiserade insatser av välutbildad personal behövs därför har vi säkrat upp ett starkt civilförsvar och hemvärn . "

/ Torbjörn Lidberg, Boden

Strandskyddet

"Allemansrätten är ett svenskt signum och ska bevaras. Alla ska ha tillgång till svenska stränder, därför måste strandskyddet utvecklas och planeringsprocessernaförbättras. I vissa delar av landet med högt exploateringstryck har systemet nästan kollapsat. Där måste tillämpningen av lagstiftningen skärpas. I områden med god tillgång till stränder och med lägre exploateringstryck ska undantag kunna ges utifrån lokal och regional bedömning."

Strandskyddet är en het diskussionsfråga oavsett om man debatterar ett hårt eller näst intill obefintligt tryck. Att vi ska värna om allemansrätten är en självklarhet.
Efter långa diskussioner anser vi från skogslänen att vi hittat en bra skrivning, enligt ovan. Nu gäller det bara att få med resten av kongressen.

Kongress

Kongressens tredje dag.
Avslutade ca 2 i går natt, har nu återupptagit förhandlingarna och precis valt sju suppleanter i verkställande utskottet.
Vi ligger ca två timmar sent i tidsplanen, vilket borde innebära åter en sen natt.
Klimat frågorna kommer senare i kväll. Då blir "mitt" område i fokus.
Hoppas vi når fram i strandskyddsfrågorna, satsning på järnväg så väl som skogsfrågorna.
I Skogslänsgruppen har vi samsyn.

29 oktober 2009

"...vi ska inte bara byta regering!

Vi ska byta politik också!" Det lovade Mona Sahlin när hon under stående ovationer blev vald till partiordförande vid torsdagens val av partiledning. Det är hoppingivande att nyvalde ordförande tillsammans med tillika nyvalde partisekreteraren Ibrahim Baylan är så trosvissa och kamplystna. De sprider hopp, kampvilja och segerlystnad i hela kongressalen. Det bådar gott inför 2010....

Det är inte bara ett att göra på kongressen.

Kongressen är möten med många kära människor som man lärt känna under åren som aktiv Socialdemokrat. Första dagen tar det lång tid att bara ta sig till delegationsrummet, för var man går möter man kända ansikten som vill hälsa och som man så klart vill hinna hälsa på.

Igår satt vi i temagrupper för att innan lufta våra tankar och idéer för att se vart den brinnande frågorna kommer att ligga och kanske komma till rätta med otydligheter och missförstånd.
Idag är kongressen i full gång. Det ska debatteras, läggas yrkanden, det ska förhandlas, kompromissas, och samordnas.

Själv har jag fått förtroendet att vara samordnare för skogslänen kring organisationsfrågorna, och lite oväntat fick jag också ansvaret för att vara ordförande för justerarna . Så det är intensivt, men så klart väldigt väldigt roligt.

Annars ryktas det att Norrbotten har tumme med föredragande under avsnittet Låt ungdomsgenerationen ta plats, och redan nu vet vi att Norrbottens delegationen lyckats med sina ambitioner på jobbpolitiken.
I presidiet för kongressen sitter Ungar Örnas förbundsordförande, norrbottning och riksdagsledamot, Fredrik Lundh-Sammeli.

Heja Mona

Efter första dagen är på jobbkongressen är stämningen god. Många av våra ombud är nöjda med både de internationella talen igår, och framför allt Mona Sahlins inledning.

Idag har det bloggats och skrivits mycket om Jobbkongressen. Intresset för vad vi gör här är stort, även på hemmaplan.

Aftonbladet skriver, Olov Abrahamsson skriver i NSD, Norrbottens Kuriren likaså. Och Thomas Hartmann, från Umeå.

Norrbotten är ett framtids län

Norrbottens delegationens förslag rönte stora framgångar på den socialdemokratiska "Jobbkongressen". Betydelsen av våra enorma naturtillgångar malmen skogen vattenkraften och vår fantastiska natur är nu tydligt fastslagna i partiets riktlinjer för ekonomisk politik och jobb. Inte bara för oss här uppe i norr har det betydelse det fastslogs nu på morgonen att det har en stor betydelse för hela landet.
Den omvärlds förändring som sker med en ökad global efterfrågan och konsumtion framför allt i Asien innebär att vår naturtillgångars betydelse för vårt välstånd och jobben inte minskar utan ökar.Vi sitter med trumfen på hand vi sitter på basen i förädlings kedjan -framtiden är vår.

Ett verkligt "spacesat" inlägg

- Låt den här kongressen göra rymden till hela Sveriges angelägenhet utropade alldeles nyss Kenneth Stålnacke från talarstolen och vill ha starkare och tydligare skrivningar kring rymden som en viktig del av turism och besöksnäring.
Å direkt därefter gick Tommy Nyström upp i talarstolen och deklarerade att besöksnäringen kan bli en ny basnäring.
- Nu gäller det att stärka och utveckla näringen, menade han.
Å dirket efter kom Stefan Andersson och yrkade bifall till en motion från Stockholm med likalydande krav. Norrbottningarna invaderar talarstolen. Heja heja!

Sosse-kongressen

Så är då första kongressdagen slut och vilken dag sen! Jag önskar att alla människor fick uppleva denna känsla av ideologisk samhörighet som infann sig under invigningen av kongressen. Mona Sahlin höll ett bejublat tal som kändes ända in i märgen.Om jämlikhet sa hon:" Jämlikhet handlar inte om att alla ska bli likadana. Man kan säga att jämlikhet handlar om lika möjligheter att välja olika, och därför bli olika. Och fortfarande bli behandlad med respekt."
Islands och Norges statsministrar fyllde på med tankar och uppmuntrande ord. Jens Stoltenberg sa något som jag verkligen tog fasta på: "Det är inte säkert att vi alltid kan vara överens om vilken väg vi ska gå för att nå målet men vi kan vara överens om vilken väg vi INTE ska ta."
Eftermiddagen fortsatte med seminarier utifrån de olika politik-områden vi valt. Mitt område handlar förstås också om arbete men Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete. Det kan vara fördomar om personer med funktionsnedsättning, diskriminering av kön, ålder eller etnisk tillhörighet och så vidare. Det framkom många kloka synpunkter vilka vi hoppas Carin Jämtin tar tillvara.
Morgondagen fortsätter med nya diskussioner. Jag återkommer med synpunkter.

28 oktober 2009

"Socialdemokratiska värderingar ger människor hopp.."

Kongressöppnandet fortsätter. Nyss höll greklands Papandro om vikten av en stark socialdemokrati hela Europa. - Våra värderingar ger människor hopp i en svår tid , sa han bland annat. Just nu talar Margot Wallström. Hon pratar om behovet av en snabb klimat- och miljöomställning och förståss den här kongressens budskap, rubrik och huvuduppdrag: JOBB!!!!
Ombuden från Norrbotten lyssnar och hämtar energi inför morgondagen då kongressarbetet startar på allvar.

Norrbottniskt på kongressen

Hittills har kongressen knappt börjat, men vi kan redan se lite Norrbottniska inslag.

Ruschadaport Lindmark är vald till rösträkningskommitten.
Hannah Bergstedt är sammankallande för protokollsjusterarna.
Karl Petersen sitter i redaktion och programutskottet på kongressen.

Och slutligen är Fredrik Lundh Sammeli vald till mötesordförande. Det var ett tag sedan vi hade en Norrbottning att svinga klubban på kongressen senast.


Och NSD skrev idag om kongressombuden från Boden.

Bra inledning på kongressen

Nu är partikongressen invigd. Lysande sång, dans och så klart tal.

Mona Sahlin höll ett insprirerande tal om arbete och vikten av att skaffa fram fler jobb. Jobb till alla måste vara prioriterat för socialdemokraterna. Både för de enskilda människornas skull, men även för samhället skull.
Genom jobb skapar vi skatteintäkter. Och skatterna ska användas till att bygga välfärdssamhället. Ett starkt samhälle, där de som behöver mer resurser i skolan, i vården, i omsorgen ska få det. Oavsett storleken på sin egen plånbok. Jag gick stärkt från kongresssalen efter Monas inledning.

Och som om inte det räckte, så inspirerade även Johanna Sigurdsdottir, socialdemokratisk statsminister på Island och Jens Stoltenberg, tillikka i Norge på.
Johanna pratade om kapitalismens misslyckande, och hur det behövs en starkt samhällsvision för att bygga upp Island idag. Den socialdemokratiska, och den gröna politiken står på Island för den visionen. Det är inget lätt jobb, men klyftorna måste minska mellan rika och fattiga på Island.

Jens Stoltenberg pratade om valvinsten för de rödgröna i Norge. Och lyfte flera gånger vikten av en vision om ett bättre samhälle. Men framför allt pratade han om det som värmer ett ombudsmanna-hjärta. Partiorganisationen som grund i allt valarbete. Om inte de tyngsta partiföreträdarna gör partiarbetet, så funkar inte vårt parti. Man måste gå på s-föreningarnas möte, hjälpa till att knacka dörr och skriva protokoll på mötena för att vårt parti ska finnas, kunna utse företrädare och kunna vinna val.

Läs mer från kongressen på Örebros delegationsblogg, S-buzz och Robert Noord.
Även Aftonbladet och DN skriver om kongressen.

Spännande med kongress!

Många viktiga frågor ska upp,bla. frågan om välfärden,friskolor och vinst.

Jag tycker bestämt att man INTE ska tjäna pengar på Vård,Skola och Omsorg! Jag bör tillägga att jag själv är ordförande för en mycket välfungerande friskola som är en av norrbottens äldsta (kanske den äldsta) och vi har aldrig tagit ut någon vinst.

Jag tycker att vi ska vara öppna för alternativa kooperativa-och intrepenadlösningar men,tycker att vinsterna ska begränsas. Jag har läst DN:s artikelserie som kartlagt just privata vårdbolags vinster och det är ju riktigt ruggigt!

I Haparanda har vi under den gångna helgen haft utbildningshelg för AK:s medlemmar. Trots att jag offrade en tentaplugg-helg var det verkligen värt det! Det är så givande att träffa alla partikollegor, vi är tillsammans så rika på erfarenheter och kunskaper,härligt!

Partimötena är och ska vara öppna för allas åsikter, ung som gammal.erfaren som icke-erfaren, Allas tankar och åsikter är lika mycket värda!
Helgen påbörjades med en tänkvärd föreläsning i Ideologi av Bengt Matti, startar upp många tankar, det som jag särskilt bär med mig därifrån är: Representativ representation och mod,till att spela rent-säga vad man tycker.

Lycka till alla kongress-ombud!

// Lena K G- Haparanda AK

22 oktober 2009

Ja till äktenskap för alla!

I kyrkovalet var det många som undrade varför man ska ha partier i kyrkan. Kyrkan har väl inget att rösta om? Och vi försökte gång på gång förklara att kyrkans värderingar och handlingar faktiskt är politik.

Det är inte slump att vi har en öppen kyrka, där alla i samhället är välkomna. Vi har även en modern kyrka, där vi fokuserar på kärlek och medmänsklighet, utan bannor och tvång. En kyrka som finns för människorna, på deras villkor. Det är en kyrka vi Socialdemokrater är stolta över att ha, men som inte skulle vara den samma utan Socialdemokrater i Kyrkomötet, i församingar och i stiften.

Idag har det ännu en gång visat sig att kampen om en modern och öppen kyrka inte är över. Kyrkomötet har idag röstat om Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten, och även viga samkönade. Det är glädjande att en stor majoritet av kyrkomötets ledamöter röstad för detta förslag. De som pratar om splittring i kyrkan verkar inte ha några andra argument för att säga nej. Om detta skriver DN och Aftonbladet.

Jag förstår inte varför kärlek mellan två människor, som vill älska och leva med varandra, ska ha olika regler och olika välsignelser beroende på kön. Jag är inte mitt kön, jag är en människa. Och två människors ömsesidiga kärlek är vacker och ska bejakas.

Hur är det då med bibeln kan man fråga sig, Kan man läsa i bibeln att en kristen vigsel är till för två personer av samma kön? Jag tycker den frågan är ganska irrellevant. För mig är bibeln full av anekdoter och berättelser som säger mer om den tid de kom ifrån, än sitt budskap. För mig är kristendomens budskap att kärlek är det största av allt och det ska bejakas. Det har kyrkan idag sagt är deras mening med.

/ Carina

SSK bloggen skriver om detta, precis som Peter Högberg. Och Fredrik Lundh Sammeli bloggade om detta i morse.

21 oktober 2009

Bloggträff ger tydligen resultat

Efter måndagens bloggträff verkar det som vi har inspirerat Mats Johansson, och kommunpolitikerna i Piteå i arbetet med sin blogg Inför Öppen ridå.

Hannah Bergstedt och Johan Ulvenlöv skrev oxå om träffen.

/ Carina

Vår politik inför kongressen

På vår senaste delegationsträff enades vi om den Norrbottniska politiken till jobbkongressen.
/ Carina

Norrbottniska ombud till kongressen

Nu har vårt kongressbloggande dragit igång!

Här på bloggen kommer den norrbottniska delegationen skriva om hur de upplever kongressen, vilka frågor de driver och vad som händer på kongressen.

Vissa kommer skriva här. Andra kommer skriva på sin egen blogg.

Delegationen består av:
Birgtta Alhqvist, Luleå
Kurt Åke Andersson, Kalix
Stefan Andersson, Jokkmokk
Hannah Bergstedt, Piteå
Eivy Blomdahl, Boden
Sven-Erik Bucht, Haparanda
Robert Forsberg, Kalix
Sonia Harr, Kalix
Ida Johansson, Piteå
Birgitta Larsson, Gällivare
Torbjörn Lidberg, Boden
Ruscha Lindmark, Arvidsjaur
JanÅge Mikalsen, Arvidsjaur
Tommy Nyström, Gällivare
Karl Petersen, Luleå
Lars-Olof Pettersson, Piteå
Kenneth Stålnacke, Kiruna
Yvonne Stålnacke, Luleå

/ Carina

20 oktober 2009

Tror världen att bara män skapar hållbar fred?

Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnor endast utgör 10-16 % av den internationella personalen inom EUs fredsbevarande insatser.
Såväl EU som Sverige har ställt sig bakom FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och den tar upp vikten av kvinnors deltagande i fredsarbete. Länder som ställt sig bakom resolutionen måste leva upp till sina åtaganden.
Paristyrelsens förslag till politiska riktlinjer har i
avsnittet "En rättvis värld är möjlig" glömt detta viktiga avsnitt ,därför kommer vi från Norrbotten föreslå ett tillägg på detta tema.

/ Birgitta Ahlqvist


Andra som bloggat om samma sak: Carina Hägg

Välfärd

Det var inte speciellt mycket välfärdsmotioner från Norrbotten till vår Partikongress 28/10-1/11, varför undrar man ju då självklart? Välfärden skall hålla hög kvalitet, styras av behov på lika villkor, oavsett bakgrund. För att nå och kunna stå upp för en hållbar kvalitet i äldreomsorgen och trygga den framtida personalrekryteringen måste vi Socialdemokrater ställa upp på nationella kompetenskrav , en certificering. Kravet måste gälla oavsett arbetsgivare och gälla under hela kalenderåret! Våra äldre måste få ett större värde i samhället, med ökat värde stiger också kvalitetkraven på omsorgen , då måste vi även kunna garantera en välutbildad personal, årets alla dagar! Det klassiska, att under sommarmånaderna anställa en stor del outbildad personal pga utökat behov måste höra historien till! Det är vi våra gamla skyldiga!

/ Kurt Åke Andersson

19 oktober 2009

Bloggträff

 

Idag har partiet i Norrbotten haft en riktig web-dag. Vi har haft besök av Charlotta Ulvenlöv och Johan Ulvenlöv, som har pratat om hemsidor, sociala medier och bloggar. Mycket intressant och givande.

 

Nu hoppas vi få många nya aktiva bloggare i Norrbotten.

18 oktober 2009

Dags för Jobbkongress!

Arbetet inför stundande Jobbkongress har pågått i veckor för den Norrbottniska delegationen. Över 1100 motioner, 8000 att-satser, 5 dygn av kongress - det finns en hel del att förbereda med andra ord för Norrbottens 18 ombud. I helgen överlägger man i Storforsen där det vässas, skrivs om, stryks och läggs till på löpande band. Jobb, Klimat, Välfärd, Infrastruktur och Regionalpolitik är bara några av alla områden som nu ska kongressbehandlas.

Jobbkongressen genomförs i Stockholm 28 oktober - 1 november och på socialdemokraterna.se kan du under dessa dagar följa kongressen. Samtidigt passar vi också på att byta fokus och skepnad på denna blogg så du som läsare kan följa vårt arbete som delegation och Norrbottningar på plats i Stockholm där vi tillsammans med 332 andra ombud formar partiets politik för kommande år och lägger grunden till en bättre och rättvisare framtiden för alla.