01 november 2009

Sista dagen....

Så här sista dagen när det är dags för en del avslutande formalia men också riktlinjerna för kulturpolitiken var Sonia Harr ombud från Kalix, i talarstolen och underströk vikten av en långisktig politik och fortsatta - och för den delen stärkta - satsningar på filmproduktion men också kulturskolorna runt om i landet. Hon fick understöd av Karl Petersen, Luleå som betonade också det lokala ansvaret för en progressiv och framsynt kulturpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar