02 november 2009

Trainee, ett förslag som kringgår .....

Borgarna har lagt ett förslag som innebär att den som är trainee får utföra arbetsuppgifter som omfattas av de nationella yrkeskraven enbart genom att arbeta tillsammans med en Äldreassistent eller annan person med dokumenterad kompetens. Vilket valler! Skall trainee påkalla hjälp i varje enskild situation för att utföra ett moment i omvårdnaden? vad menar borgarna med " annan person med dokumenterad kompetens", vilken nivå på kompetens, om det är en lägstakompetens, vilken är i så fall denna? Är vi som parti beredd att utforma något liknande kan jag inte anse det annat än rent och skär "skenkompetens" där traineen utför exakt likadana arbetsuppgifter som äldreassistenten! Helt galet alltså!

Kurt-Åke Andersson Kalix
( kommun o landstingspolitiker, S )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar