29 oktober 2009

Sosse-kongressen

Så är då första kongressdagen slut och vilken dag sen! Jag önskar att alla människor fick uppleva denna känsla av ideologisk samhörighet som infann sig under invigningen av kongressen. Mona Sahlin höll ett bejublat tal som kändes ända in i märgen.Om jämlikhet sa hon:" Jämlikhet handlar inte om att alla ska bli likadana. Man kan säga att jämlikhet handlar om lika möjligheter att välja olika, och därför bli olika. Och fortfarande bli behandlad med respekt."
Islands och Norges statsministrar fyllde på med tankar och uppmuntrande ord. Jens Stoltenberg sa något som jag verkligen tog fasta på: "Det är inte säkert att vi alltid kan vara överens om vilken väg vi ska gå för att nå målet men vi kan vara överens om vilken väg vi INTE ska ta."
Eftermiddagen fortsatte med seminarier utifrån de olika politik-områden vi valt. Mitt område handlar förstås också om arbete men Ett Sverige där fördomar inte hindrar arbete. Det kan vara fördomar om personer med funktionsnedsättning, diskriminering av kön, ålder eller etnisk tillhörighet och så vidare. Det framkom många kloka synpunkter vilka vi hoppas Carin Jämtin tar tillvara.
Morgondagen fortsätter med nya diskussioner. Jag återkommer med synpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar