31 oktober 2009

Strandskyddet

Vi vill underlätta det strandnära byggandet i alla kommuner i Norrbotten!

Sverige är ett avlångt land. Förutsättningarna ser olika ut beroende på var vi bor. I tätt befolkade områden, kan en stunds ensamhet vid en stilla strand upplevas som lyx, en lyx som vi ska vårda ömt och bevara, så framtida generationer har tillgång till samma upplevelse.
I glest befolkade områden kan samma miljö upplevas dagligen och det är möjligt att vandra i timmar utan att möta någon annan människa, också ett livsvärde att uppskatta.
Vi ser inga skäl till att neka bebyggelse i denna miljö. I Norrbotten kan den upplevas på så många ställen. Istället kan ett erbjudande om att bygga strandnära bli en åtgärd som gör att vi kan leva efter parollen ”Hela landet ska leva”.

I Norrbotten har vi en mix av dessa miljöer. Att stärka kommunernas inflytande, tillsammans med regionala företrädare, är rätt väg att gå när vi söker områden för nya och befintliga Norrbottningar att bosätta sig på. Vi anser att det är kommunerna, tillsammans med regionens företrädare, som är bäst på att avgöra var och på vilket sätt vi nyttjar de strandnära lägena för bostadsbebyggelse.

Det är viktigt att vi genom politiska beslut ger kommunerna denna planeringsmöjlighet. Därför har vi med de beslut som tagits under den Socialdemokratiska Jobbkongressen säkerställt samtliga norrbottens kommuners möjlighet att själva styra planeringen av hur och var vi bygger strandnära. Under förutsättning att rätt parti sitter vid makten.

Utdrag ur socialdemokraternas riktlinjer, antagna vid partikongressen i Stockholm november 2009.
”Allemansrätten är ett svenskt signum och ska bevaras. Alla ska ha tillgång till svenska stränder, därför måste strandskyddet utvecklas och planeringsprocesserna förbättras, I vissa delar av landet med högt exploateringstryck har systemet närmast kollapsat. Där måste tillämpningen av lagstiftningen skärpas. I områden med god tillgång till stränder och med lägre exploateringstryck ska undantag kunna ges utifrån lokal och regional bedömning.”

Kommunerna ska självklart vara med och styra över det strandnära byggandet!

Undertecknat av samtliga ombud från Norrbotten på partikongressen 2009.

Robert Forsberg, Kalix
Sonia Harr Kalix
Sven -Erik Bucht Haparanda
Kenneth Stålnacke, Kiruna
Tommy Nyström, Gällivare
Birgitta Larsson, Gällivare
Stefan Andersson, Jokkmokk
Birgitta Ahlkvist, Luleå
Torbjörn Lidberg, Boden
Jan Åge Mikalsen, Arvidsjaur
Karl Petersen, Luleå
Yvonne Stålnacke, Luleå
Kurt Åke Andersson, Kalix
Ida Johansson, Piteå
Eivy Blomdahl, Boden
Hannah Bergstedt, Piteå
Lars- Olof Petterssson, Piteå
Ruschadanpor Lindmark, Arvidsjaur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar