20 oktober 2009

Välfärd

Det var inte speciellt mycket välfärdsmotioner från Norrbotten till vår Partikongress 28/10-1/11, varför undrar man ju då självklart? Välfärden skall hålla hög kvalitet, styras av behov på lika villkor, oavsett bakgrund. För att nå och kunna stå upp för en hållbar kvalitet i äldreomsorgen och trygga den framtida personalrekryteringen måste vi Socialdemokrater ställa upp på nationella kompetenskrav , en certificering. Kravet måste gälla oavsett arbetsgivare och gälla under hela kalenderåret! Våra äldre måste få ett större värde i samhället, med ökat värde stiger också kvalitetkraven på omsorgen , då måste vi även kunna garantera en välutbildad personal, årets alla dagar! Det klassiska, att under sommarmånaderna anställa en stor del outbildad personal pga utökat behov måste höra historien till! Det är vi våra gamla skyldiga!

/ Kurt Åke Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar