20 oktober 2009

Tror världen att bara män skapar hållbar fred?

Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnor endast utgör 10-16 % av den internationella personalen inom EUs fredsbevarande insatser.
Såväl EU som Sverige har ställt sig bakom FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och den tar upp vikten av kvinnors deltagande i fredsarbete. Länder som ställt sig bakom resolutionen måste leva upp till sina åtaganden.
Paristyrelsens förslag till politiska riktlinjer har i
avsnittet "En rättvis värld är möjlig" glömt detta viktiga avsnitt ,därför kommer vi från Norrbotten föreslå ett tillägg på detta tema.

/ Birgitta Ahlqvist


Andra som bloggat om samma sak: Carina Hägg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar