30 oktober 2009

S-Kongressen sa ja till fortsatt värnplikt

S Kongressen sa ja till Bodens Socialdemokraternas motion
"att det svenska försvaret ska bygga på en allmän värnplikt för män och kvinnor
"
Viktigt med att få bifall på motionerna men även till Riktlinjerna"

I debatten sent på torsdagskväll tog jag i mitt inlägg upp bla.

" Vi ska ha ett modernt effektivt svenskt försvar. Vi ska kunna medverka i internationella fredsbevarande insatser.
Det finns flera vägar att som regeringen föreslår, en yrkesarme (kontraktsanställning )
Jag föreslog enligt motionen ett folkligt förankrat försvar. Den vägen valde partistyrelsen .

Det innebär att vi fortsättningsvis kommer att ha bra resurser även för andra hot än krig.
Som stora klimatkatastrofer ex översvämmningar, skogsbränder, smittspridning, sabotage och terrorangrepp större olyckor där snabba organiserade insatser av välutbildad personal behövs därför har vi säkrat upp ett starkt civilförsvar och hemvärn . "

/ Torbjörn Lidberg, Boden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar