30 oktober 2009

Strandskyddet

"Allemansrätten är ett svenskt signum och ska bevaras. Alla ska ha tillgång till svenska stränder, därför måste strandskyddet utvecklas och planeringsprocessernaförbättras. I vissa delar av landet med högt exploateringstryck har systemet nästan kollapsat. Där måste tillämpningen av lagstiftningen skärpas. I områden med god tillgång till stränder och med lägre exploateringstryck ska undantag kunna ges utifrån lokal och regional bedömning."

Strandskyddet är en het diskussionsfråga oavsett om man debatterar ett hårt eller näst intill obefintligt tryck. Att vi ska värna om allemansrätten är en självklarhet.
Efter långa diskussioner anser vi från skogslänen att vi hittat en bra skrivning, enligt ovan. Nu gäller det bara att få med resten av kongressen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar