30 oktober 2009

Låt ungdomsgenerationen ta plats

Just nu är vi två trötta men glada kongressombud. Efter dagens diskussioner kan vi konstatera att många av de krav vi hade under avsnittet "Låt ungdomsgenerationen ta plats" nu finns med i riktlinjerna.

Vårt fokus är tydligt: jobb, utbildning och bostad!

Att vi nu tydligt pekar på skillnaden mellan vår politik och högerns politik känns väldigt bra. Med en ungdomsarbetslöshet på 25% (nästan högst i Europa) är det viktigt att vi visar ungdomarna att vi tar problemet på allvar och vill göra något åt det. Här beskriver vi några av de möjligheter vi beslutat om på vår kongress.

Varje ung person som vill och bedöms behöva det ska få utbildning, praktik, lärlingsplats eller subventionerad anställning från första dagen som arbetssökande - en jobbstart!

Sverige behöver fler unga entreprenörer. Vi vill därför i kommuner och regioner, genom företagskuvöser, erbjuda riktat stöd, rådgivning, mentorer och möjligheter att få kontakter och bygga nätverk för erfarenhetsutbyte.

Det ska vara lätt att komplettera en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen via vuxenutbildning eller folkhögskola. Vi vill ha mer yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och fler lärlingsplatser.

För oss är det självklart att alla ska ha en andra chans!

/Ida Johansson & Yvonne Stålnacke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar