29 oktober 2009

Norrbotten är ett framtids län

Norrbottens delegationens förslag rönte stora framgångar på den socialdemokratiska "Jobbkongressen". Betydelsen av våra enorma naturtillgångar malmen skogen vattenkraften och vår fantastiska natur är nu tydligt fastslagna i partiets riktlinjer för ekonomisk politik och jobb. Inte bara för oss här uppe i norr har det betydelse det fastslogs nu på morgonen att det har en stor betydelse för hela landet.
Den omvärlds förändring som sker med en ökad global efterfrågan och konsumtion framför allt i Asien innebär att vår naturtillgångars betydelse för vårt välstånd och jobben inte minskar utan ökar.Vi sitter med trumfen på hand vi sitter på basen i förädlings kedjan -framtiden är vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar