30 oktober 2009

Fredag den 30 oktober 2009

Och detta gör man frivilligt!
Torsdagen startade kl 08.00 ute på Älvsjömässan, delegationsträff därefter granskningsutskott för min del vid 08.30 och 09.00 startade kongressarbetet med att Tomas Östros föredrog ”En ansvarsfull ekonomisk politik som sätter jobben först.”
Är det någon som inger förtroende angående ekonomi så är det Tomas Östros. Vi diskuterade jobb, jobb och jobb. Tomas kommer ju ursprungligen från Gällivare så han avslutade med att sjunga Bergsprängartango och vi ombud var inte sena med att hänga på. Allvar blandat med sång och skratt är ett måste när man sitter så länge som vi gjorde. Kongressen avslutade dagen kl 02.00 !
Men innan dess hann vi gå igenom många områden och fatta bra beslut. Under området ”Fler jobb och en starkare arbetslinje” var jag uppe i talarstolen och pläderade för den sociala ekonomin. Tyvärr fick jag inte igenom min skrivning men partistyrelsen lovade att ta tillvara mina synpunkter. Andemeningen är att sociala företag faktiskt främjar tillväxt men kommunerna behöver mer kunskap om hur allt hänger ihop.
Entreprenörskapet diskuterades i sin helhet. Här märktes att de rådslag vi haft under de senaste två åren gett ledamöterna god kunskap. Dessutom satt vi i temagrupper första dagen för att bryta våra åsikter innan vi fattade våra beslut. Detta är väl verkligen demokrati?
Ytterligare områden vi diskuterade handlade om att fördomar inte får hindra arbete, En rättvis värld är möjlig med vårt gemensamma globala ansvar. Kvällen avslutades med Ett Sverige i sammanhållning, där områden som brott, orättvisor och klyftor, solidaritet och ansvar för välfärden diskuterades.
Gissa om huvudet kändes sprängfyllt?
Det mest känslofulla inlägget gjordes av Ibrahim Baylan sedan han valts till partisekreterare..
Han nämnde sin oro för att det land han kom till och som han kallade ”möjligheternas och solidaritetens land” håller på att förändras. Nu måste vi alla som värnar solidaritet och demokrati se till att vinna valet 2010 innan klyftorna i samhället blir för stora!

/ Eivy

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar