31 oktober 2009

Två steg för jämställdheten?

Rätt till barnomsorg är en av de viktigaste jämställdhetsreformerna vi genomfört.
Det har gett kvinnor möjlighet att yrkesarbeta, få egen ekonomi, egen pension och därmed frihet från att vara beroende av en försörjare.

Men alla jobbar inte på dagen, och bara hälften av alla kommuner i landet erbjuder barnomsorg på nattetid. Det drabbar de som ser till att med sin arbetskraft serva samhället på obekväma arbetstider, särskilt svårt för ensamstående och särskilt svårt för ensamstående kvinnor. Kongressens besked är tydligt: rätt till barnomsorg ska finnas i hela landet, och det även nattetid. Aftonbladet på ämnet. Karins värld bloggar också om detta.

Nu står vi inför om S-kongressen ska vara modiga nog att ta nästa steg i jämställdhetsarbetet och driva frågan om en mer individualiserad föräldraförsäkring. Många ville ha ordet, och ett stort stöd fanns för att börja med en tredelning, ingen extra "pappamånad". Frågan hamnade hos redaktionsutskottet, och nu väntar vi med spänning på resultatet. Inget annat än en tredelning är acceptabelt om ni frågar mig.

Den här kongressen handlar om jobben. Och det gör både frågan om Nattis, för varje arbetad timme behöv-man ska inte behöva tacka nej till arbete för att det inte finns barnomsorg.

Föräldraförsäkringen handlar också om jobben. En utveckling av föräldraförsäkring krävs för att kvinnor ska sluta diskrimineras på arbetsmarknaden. För hur många män känner du som fått frågan på en anställningsintervju: Tänker du skaffa barn?

HBT -sossen skriver om detta, också Rebella bloggen. På min egen blogg finns mitt eget anförande på detta område. Mitt första på en partikongress någonsin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar